Etablering af det professionelle bestyrelsesarbejde

Etablering af professionelt bestyrelsesarbejde kan blandt andet finde sted i følgende situationer:

  • Der etableres en professionel bestyrelse til afløsning for en ren familie-bestyrelse.
  • Der etableres en professionel bestyrelse i et ny-etableret selskab.
  • I forbindelse med kraftige forandringer, herunder vækst, etableres en ny bestyrelse.

Uanset den konkrete situation indleder Bestyrelsespartner A/S med en kort analyse af de behov af forretningsmæssig, strategisk, økonomisk, markedsmæssigt, organisatorisk med mere, som kræves af bestyrelsens medlemmer i det enkelte selskab. En identifikation af de roller og hovedopgaver, som bør forefindes i bestyrelsesarbejdet defineres og samtidigt udarbejdes der en forretningsorden for bestyrelsens arbejde.

Rådgivning af bestyrelsen

I forbindelse med udvikling og gennemførelse af virksomhedens strategier kan der i konkrete situationer være behov for ekstern assistance i forhold den samlede bestyrelse.

Disse opgaver kan blandt andet omfatte:

  • Afholdelse af bestyrelseskonferencer med og uden deltagelse af selskabets ledergruppe
  • Rekruttering og ansættelse af direktører
  • Strategi for medarbejderes medejerskab
  • Udarbejdelse af samt deltagelse i strategiprocesser på bestyrelsesniveau
  • Rådgivning vedrørende generationsskifte
  • Rådgivning vedrørende køb og salg af virksomhed
  • Rådgivning vedrørende det systematiske og formelle bestyrelsesarbejde

Bestyrelsespartner A/S besidder adskillige års erfaring med de nævnte opgavetyper og kan stå til rådighed med ekspertise og ressourcer, når selskabets behov og situation fordrer dette.

Strategisk og systematisk rekruttering til den professionelle bestyrelse

Strategisk og systematisk rekruttering er en af BestyrelsesPartners A/S’ kernekompetencer. Vores konsulenter har løst flere hundrede opgaver indenfor systematisk rekruttering, og vi samarbejder i dag med såvel store internationale koncerner som mindre og mellemstore virksomheder om løsning af denne type opgaver. For os handler det om at finde det bedste match mellem kandidater og virksomheder. Det er derfor af afgørende betydning, at kandidaterne besidder de, for den specifikke virksomhed, rigtige værdier og holdninger, samt evner at sætte sig ind i – og løse – nye problemstillinger. Hos BestyrelsesPartner A/S tager rekrutteringsprocessen altid udgangspunkt i en virksomhedsanalyse og forretningsmæssig rådgivning, herunder fastlæggelse af hvilken rekrutteringsstrategi der er optimal for virksomheden i forhold til den konkrete opgave.

Hvorfor vælge BestyrelsesPartner A/S til løsning af virksomhedens rekrutteringsopgaver?

Fordi vores konsulenter har personlige, erhversmæssige erfaringer som såvel bestyrelse som direktion. Fordi vores metoder og koncepter sammensættes efter virksomhedens behov og opgavens krav. Fordi vi besidder mange års erfaring og stor kompetence indenfor virksomhedsledelse herunder rekruttering på topniveau. Vort netværk og vores erfaringer i forskellige brancher gør os i stand til at løse rekrutteringsopgaver for forskellige typer af virksomheder. Det er vores systematik, der gør os til specialister. Vores research konsulenter foretager grundig markedsafdækning ud fra en gennemprøvet metodik. Vi sætter en ære i at arbejde kvalitetsorienteret, fleksibelt, specialiseret og med en udpræget grad af service igennem hele forløbet. BestyrelsesPartner A/S’ indgående kendskab til vores klienters forretningsområder gør os i stand til at sparre med klienterne og derved sikre et værdifuldt og langvarigt samarbejde.