Rekruttering og udvælgelse

For os handler rekruttering om at finde det bedste match mellem mennesker og virksomheder. Det er derfor af afgørende betydning, at kandidaterne besidder de, for den specifikke virksomhed, rigtige værdier og holdninger, samt evner at sætte sig ind i – og løse – nye problemstillinger.

Hos os tager rekrutteringsprocessen altid udgangspunkt i en virksomhedsanalyse og forretningsmæssig rådgivning herunder fastlæggelse af hvilken rekrutteringsstrategi, der er optimal for virksomheden i forhold til den konkrete opgave.

Herefter gennemgår kandidaterne et omfattende, systematisk og velafprøvet udvælgelsesforløb som sammen med virksomhedsanalysen sikrer et lykkeligt match mellem rekrutteringsgrundlaget og kandidaterne. I det første år efter ansættelse af en kandidat følger vi op hos såvel kandidat som klient for at sikre, at begge parter er tilfredse med samarbejdet.

 

Search og headhunting

IMC Business Consulting A/S gennemfører Executive search opgaver på de øverste niveauer i virksomheder, når vejen til de rette kandidater bedst skabes gennem direkte henvendelse.

Vort omfattende netværk og indgående kendskab til stort set alle brancher gør os i stand til at løse Executive Search opgaver for alle typer af virksomheder. Vi finder også kandidater til bestyrelsesposter samt udfører deciderede specialist search opgaver.

Efter intensive dybdeinterviews med identificerede kandidater har vi et nøje billede af kvalifikationer og personprofil for hver kandidat, som sikrer et succesfuldt match mellem de opstillede krav og kandidaterne. Ligesom ved rekruttering følger vi i det første år efter ansættelse op hos kandidaten og klienten for at sikre, at begge parter er tilfredse med samarbejdet.

 

Udvælgelse og kandidatvurderinger

Foretrækker du selv at stå for at finde kandidatemner eller har du fået direkte eller uopfordrede henvendelser fra interessante kandidater, men gerne vil have hjælp til udvælgelse af de rigtige kandidater, bistår vi med gennemførsel af udvælgelsesproceduren eller en enkelt kandidatvurdering.
Dette gør sig også gældende, når fx interne kandidater er emner til en ledig stilling, og du gerne vil have en ekstern vurdering af kandidaternes egnethed.

 

Rekruttering og udvælgelseskurser

Foretrækker du selv at stå for rekrutteringsprocessen men oplever, at det er vanskeligt at sikre at kvaliteten bliver ensartet høj og stabil og at rekrutteringsforløbene munder ud i ansættelse af den korrekte kandidat?
Til optimering af rekrutteringskompetencen i virksomheder, der vil selv, tilbyder vi skræddersyede uddannelsesforløb i systematisk rekruttering og udvælgelse.

Disse forløb tager udgangspunkt i en analysefase, som benyttes til en virksomhedsspecifikation af undervisningen og målretning af materialet for at opnå størst mulig effekt for virksomhedens deltagere. Som regel vil et uddannelsesforløb dog indeholde følgende elementer:

  • Udarbejdelse af jobprofil, screening af indkomne ansøgninger, udvælgelse af kandidater, forberedelse til 1. samtale.
  • Gennemførelse af 1. samtale med udgangspunkt i formål og målsætning for samtalen, samt kommunikationsformer, spørgeteknik samt tackling af vanskelige kandidater. Udvælgelse af kandidater til anden samtale.
  • Gennemførelse af 2. samtale, herunder forberedelse, målsætninger for samtalen, gennemførelse, samt afslutning.
  • Gennemførelse af referencetagning, herunder opmærksomhedspunkter.
    Udvælgelse af rette kandidat.

 

Outplacement

Som følge af tidernes ugunst, og et deraf forringet forhold imellem efterspørgsel og kapacitet, kan afskedigelser i større målestok blive en nødvendighed.

Hvad enten der drejer sig om afskedigelser af ledere, øvrige nøglepersoner eller grupper af timelønnede, vil det ofte være i virksomhedens interesse at hjælpe medarbejderne videre med deres respektive karriere.

Ikke alene kan et outplacement-program være medvirkende til, at dine medarbejdere får styrket deres muligheder for hurtigt at komme i job igen, men det smitter også positivt af på virksomhedens image og attraktivitet i forhold til potentielle og nuværende medarbejdere.

Hos IMC har vi mange års erfaring med hurtigt at få genplaceret afskedigede medarbejdere. Såvel timelønnede som funktionærer og ikke mindst vores virksomhedskunder har igennem årene haft stor glæde af vores ydelser.

Hvert enkelt forløb er tilpasset den pågældende situation og har som formål at afdække den enkelte medarbejders kompetencer og derigennem konkretisere vedkommendes jobmuligheder i forhold til jobmarkedets aktuelle tilbud.

Såvel gruppebaserede som individuelt tilpassede genplaceringsforløb er en mulighed, når du vælger IMC som partner på outplacement-området.